Chci milosrdenství!

Chci milosrdenství!

Čeští a moravští biskupové si v rámci Roku milosrdenství připravili na naše požádání krátká zamyšlení nad jednotlivými skutky tělesného i duchovního milosrdenství.

V relaci Dotýkání světla tak uslyšíte vždy dvě zamyšlení. Každý z oslovených biskupů přistoupil k tématu po svém. Někteří pracují s biblickými texty, jiní čerpají z moudrých slov osvědčených církevních autorit anebo využívají osobních zkušeností.

Jako první dostanou slovo kardinál Dominik Duka a Mons. Pavel Posád. Kardinál Duka nejprve obecně pojedná o smyslu a tradici vypočítávání jednotlivých skutků milosrdenství. Konkrétně se pak zaměří na skutek sytit hladové, který podle něj realizuje církev po staletí formou charity. Mons. Posád si připravil úvahu o skutku milosrdenství odívat nahé. Vedle samozřejmého výkladu, dát šaty tomu, kdo žádné nemá, nachází v tomto skutku mnoho dalších rozměrů, třeba i umění se hezky oblékat.

Úvahy našich biskupů nad skutky milosrdenství vysíláme od 29. dubna do 5. června 2016 v pátky ve 22.00 hodin a v neděle od 17.30.