Dotýkání světla - Karmel sv. Josefa v Praze 1. díl

Dotýkání světla - Karmel sv. Josefa v Praze 1. díl

Do kláštera bosých karmelitek u kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí zavítáme v pátek 8. dubna 2016 ve 22 hodin. Repríza pořadu je v neděli v 17. 30 hodin.

Sr.  Milada Jiřina Burgerová, OCD bude hovořit o zakladatelce Matce Elektě od Ježíše a historii komunity. Repríza je v neděli v 17. 30 hodin.

Z článku na webových stránkách kláštera Bosých karmelitek v Praze na Hradčanech - Karmelu sv. Josefa vyjímáme:

Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel (O.Carm. a OCD) je katolický řád založený ve 12. století poustevníky žijícími v ústraní na pohoří Karmel v dnešním Izraeli. V roce 1238 karmelitáni opustili Svatou zemi a usadili se v Evropě.
Ve 2. polovině 16. století reformovala řád sv. Terezie od Ježíše se sv. Janem od Kříže. Tak došlo k rozdělení řádu na řád karmelitánů původní observance a řád bosých karmelitánů.
Do českých zemí přišli první karmelitáni roku 1347 na popud Karla IV.

Bosé karmelitky

První klášter bosých karmelitek, Karmel sv. Josefa, byl založen v Praze r. 1656 matkou Marií Elektou od Ježíše (1605-1663).

Nejprve sestry byly u kostela sv. Josefa na Malé Straně. Císař Josef II. i jejich klášter zrušil, proto sestry odešly v r. 1782 do vyhnanství do cisterciáckého kláštera v Pohledu u Německého Brodu.

Po deseti letech, v r. 1792, se směly do Prahy vrátit, jejich mateřský klášter však již byl obsazený, proto dostaly jako náhradu opuštěný klášter po barnabitech s kostelem sv. Benedikta na Hradčanském náměstí.

Novodobá historie

V r. 1950, podobně jako ostatní řeholní společenství, musely sestry do druhého exilu. V 70. letech se komunitu podařilo shromáždit a sestry společně žily v Jiřetíně pod Jedlovou.

V r. 1991 jim byl v restituci vrácen jejich klášter na Hradčanském náměstí a sestry mohly uzavřít klauzuru 28. listopadu 1992. Komunita patří do janovské provincie bosých karmelitánů.

Pro velké množství povolání bylo rozhodnuto o novém zakládání, sestry dostaly darem klášter od bratří františkánů v Dačicích (Jindřichův Hradec). První skupina sester tam odešla v r. 1996. Kanonické zakožení a uzavření klauzury proběhlo v r. 1998. Vznikl tam druhý bosý Karmel v České republice, Karmel Matky Boží v Dačicích.

         

Ve druhém díle pořadu o Karmelu sv. Josefa v Praze na Hradčanech bude Sr. Milada Jiřina Burgerová, OCD hovořit o spiritualitě a životě bosých karmelitek v klášteře. Premiéra bude  v pátek 15. 04. 2016 ve 22 hodin, repríza bude následující neděli v 17. 30 hodin.

Pořady připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Kristián Praha. K dalšímu poslechu je nabízí

Audioarchiv