Dotýkání světla: Mučedník P. Josef Toufar

Dotýkání světla: Mučedník P. Josef Toufar
1. února 2013 Dotýkání světla Autor: Hanka Svanovská

Pořad Dotýkání světla je věnován osobnosti kněze, který se proti své vůli stal hlavním aktérem událostí, jimiž chtěl komunistický režim diskreditovat katolickou církev v očích veřejnosti - událostí kolem tzv. "čihošťského zázraku". Dvoudílný rozhovor s publicistou a básníkem Milošem Doležalem, autorem knihy "Jako bychom dnes zemřít měli", která je Toufarovou biografií. Druhou část, věnovanou událostem po r. 1945, poslouchejte v pátek 8. února ve 22.00, v repríze potom v neděli 10. února v 17.30.

Čihošťský zázrak - událost, kterou není třeba posluchačům Proglasu příliš představovat. Ocitujme jedno ze svědectví přímé účastnice oné osudné mše v adventu roku 1949 paní Růženy Pospíšilové: 11. prosince jsem byla přítomna kázání v kostele v Čihošti. Asi ke konci kázání ukázal pan farář rukou na svatostánek asi se slovy: "Tady je váš Spasitel ve svatostánku, uprostřed vás je a vy ho neznáte. " Podívala jsem se při těch slovech na oltář a viděla jsem, že se křížek vychýlil hodně do strany směrem ke kazatelně a hned na druhou stranu, tento pohyb se udál asi 5x. Nikomu jsem nic neřekla, až doma jsme zjistila, že mé dvě děti, 14letý Václav a 12letá Marie pohyb křížku také viděl. Manžel, který byl rovněž v kostele, však nic neviděl. Ten den jsem o této věci mluvila ještě s Miladou Lebedovou, která mně potvrdila, že pohyb křížku také viděla.

Jeho hlavní aktér - oblíbený venkovský kněz P. Josef Toufar - se následkem toho stal jednou z prvních obětí komunistického režimu z řad křesťanů. Kdo byl P. Josef Toufar? Jaká byla jeho cesta ke kněžství a co ho formovalo? Jaké jsou vzpomínky jeho současníků? A lze jeho smrt považovat za smrt mučednickou? Na tyto a další otázky se pokusíme společně odpovědět.