Dotýkání světla - Problémy se Vzkříšeným

Dotýkání světla - Problémy se Vzkříšeným
1. dubna 2016 Dotýkání světla Autor: Jana Beránková

aneb "Zjevení Vzkříšeného v naší víře". O tom, jak v současnosti rozumíme velikonočním vizím hovoří fundamentální teolog P.ThLic. David Bouma, Th.D. Premiéra v pátek 1. dubna 2016 ve 22 hodin, repríza je v neděli v 17.30.

Autor knihy, fundámentální teolog David Bouma, vyučuje na KTF UK v Praze a  na PedF Univerzity Hradec Králové. K obsahu knihy napsal:

V křesťanství jde především o mysterium paschale, o Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání Ukřižovaného. Křesťansky věřit znamená věřit v Ježíšovo vzkříšení. V této souvislosti hraje důležitou roli nejen problematika Ježíšova prázdného hrobu, ale zejména tzv. velikonoční zjevení. Tato v Novém zákoně dosvědčená setkání se Zmrtvýchvstalým způsobila velikonoční víru Ježíšových učedníků a nastartovala čas církve. Křesťanským způsobem věřit v Ježíše znamená vstupovat do této velikonoční perspektivy nahlížení světa. Věnovat se křesťanské teologii pak předpokládá porozumění, že každá stránka novozákonního svědectví o Ježíši a jeho kříži je zalita velikonočním světlem… Předkládaná monografie se věnuje slavným velikonočním tezím Hansjürgena Verweyena, který bezesporu patří k nejvlivnějším současným německým teologům. Kniha tyto tři podnětné teze prezentuje, kriticky i pozitivně komentuje a naznačuje vyváženější definici i zdůvodnění velikonoční víry.