Fratelli tutti 5

Fratelli tutti 5

Pořad v souvislostech


Fratelli tutti
Budeme vysílat

Komunita Blahoslavenství
Komunita Blahoslavenství
Komunita Blahoslavenství
Vysílali jsme


Komunita Blahoslavenství

Komunita Blahoslavenství

Komunita Blahoslavenství
Audioarchiv
9. února 2021 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Dotýkání světla nabízí pokračování ve zkoumání třetí kapitoly encykliky papeže Františka Fratelli tutti. S Danielem Blažkem a P. Zdeňkem Drštkou se vrátíme k tématu Milosrdného Samařana a všimneme si problémů jako například velké rozdíly mezi stupněm vývoje národů. Poslouchejte v sobotu ve 20.15.

Jednou z myšlenek aktuálního dílu je i obnovení původního smyslu pojmů historií zprofanovaných, jak v ukázce představuje otec Zdeněk Drštka: