Komunita Blahoslavenství 6

Komunita Blahoslavenství 6

Pořad v souvislostech


Komunita Blahoslavenství
Budeme vysílat

O ctnostech
O ctnostech
O ctnostech
Vysílali jsme


O ctnostech

O ctnostech

O ctnostech
Audioarchiv
17. února 2022 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Dotýkání světla se v dalším dílu věnovaném Komunitě Blahoslavenství věnuje běžné farní pastoraci, kurzům Alfa a evangelizačním buňkám. Poslouchejte 15 minut po 20 hodině v sobotu 19. února 2022.

O kurzech Alfa a jejich významu pro farnost hovoří otec Vojtěch: