Máme slavit 500 let od vzniku reformace?

Máme slavit 500 let od vzniku reformace?

Pořad v souvislostech


Máme slavit 500 let od vzniku reformace?
Budeme vysílat

Masaryk iritující a fascinující
O stáří
O stáří
Vysílali jsme


Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující
Audioarchiv

Studio Vojtěch připravilo rozhovor s naším předním historikem otcem doc. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D. o letošním významném výročí vzniku reformace.

Je vůbec přiměřené slavit dnes výročí vzniku reformace? Lze slavit rozštěpení v církvi? Může vůbec něco oslavovat církev, která bojuje se stále klesajícími počty členů, úspornými opatřeními a debatami o struktuře? Jaká pozitiva a negativa přinesla reformace a co převažuje? Jak se na reformaci dívá katolická církev dnes? Tyto a další palčivé otázky se nám pokusí objasnit na základě historických souvislostí host našeho studia. Otec doc. Tomáš Petráček působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií na Univerzitě Hradec Králové a vyučuje též na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Evangelická církev v Německu (EKD) iniciovala ve spolupráci se státními institucemi a turistickými spolky vznik tzv. Lutherovy dekády, která měla v letech 2008-2016 ukazovat a přivádět k jubileu reformace. Dekáda má letos vyústit do centrálních oslav, které budou zakončeny v jubilejní den, 31. 10. 2017. Na národní i mezinárodní úrovni se budou konat mnohé slavnostní akty, které mají na toto výročí upoutat pozornost.