O ctnostech - Moudrost

O ctnostech - Moudrost

Pořad v souvislostech


O ctnostech
Budeme vysílat

O ctnostech
O ctnostech
O ctnostech
Vysílali jsme


Kým je pro mě Jan Hus - Jan Hus očima Alfréda Strejčka

Kým je pro mě Jan Hus - Jan Hus očima Alfréda Strejčka

Kým je pro mě Jan Hus - Jan Hus očima Ctirada Václava Pospíšila
Audioarchiv
26. června 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

V rámci Dotýkání světla věnujeme morální nauce církve cyklus O ctnostech. Budeme se o nich bavit s P. Pavlem 

Od Božských ctností, víry, naděje a lásky, se přesouváme ke ctnostem kardinálním: moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a umírněnost. První z nich je moudrost, která nám pomáhá rozlišovat dobré cíle a přiměřené prostředky. Pořad podkresluje skladba Ralpha Vaughana Williamse: Pět variací na smrt Lazara.