O ctnostech - Naděje

O ctnostech - Naděje

Pořad v souvislostech


O ctnostech
Budeme vysílat

Třikrát s Tomášem Špidlíkem
Blahoslavenství z hory i roviny
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Třikrát s Tomášem Špidlíkem

Třikrát s Tomášem Špidlíkem

Třikrát o Tomáši Špidlíkovi
Audioarchiv
11. června 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

V rámci Dotýkání světla věnujeme morální nauce církve cyklus O ctnostech. Budeme se o nich bavit s P. Pavlem Kafkou.

Božská ctnost, která se soustředí na náš smysl a cíl života, je naděje. Tato vlitá Božská ctnost nás chrání proti zoufalství a dává smysl našemu každodennímu jednání. Pořad podkresluje skladba Ralpha Vaughana Williamse: Pět variací na smrt Lazara.