O ctnostech - Naděje

O ctnostech - Naděje

Pořad v souvislostech


O ctnostech
Budeme vysílat

Soukromá zjevení
Soukromá zjevení
Vychoval mě gangster
Vysílali jsme


Osobně s Kristem

Přemožen Bohem

Přemožen Bohem
Audioarchiv
11. června 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

V rámci Dotýkání světla věnujeme morální nauce církve cyklus O ctnostech. Budeme se o nich bavit s P. Pavlem Kafkou.

Božská ctnost, která se soustředí na náš smysl a cíl života, je naděje. Tato vlitá Božská ctnost nás chrání proti zoufalství a dává smysl našemu každodennímu jednání. Pořad podkresluje skladba Ralpha Vaughana Williamse: Pět variací na smrt Lazara.