O ctnostech - Spravedlnost

O ctnostech - Spravedlnost

Pořad v souvislostech


O ctnostech
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Blahoslavenství z hory i roviny
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Blahoslavenství z hory i roviny

Blahoslavenství z hory i roviny

Blahoslavenství z hory i roviny
Audioarchiv
6. července 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

V rámci Dotýkání světla věnujeme morální nauce církve cyklus O ctnostech. Budeme se o nich bavit s P. Pavlem Kafkou.

Další kardinální ctností je spravedlnost. Její základní definice je: dávat každému, co mu náleží, v té míře, v jaké mu náleží. Pořad podkresluje skladba Ralpha Vaughana Williamse: Pět variací na smrt Lazara.