O ctnostech - Víra

O ctnostech - Víra

Pořad v souvislostech


O ctnostech
Budeme vysílat

Soukromá zjevení
Soukromá zjevení
Vychoval mě gangster
Vysílali jsme


Osobně s Kristem

Přemožen Bohem

Přemožen Bohem
Audioarchiv

V rámci Dotýkání světla věnujeme cyklus O ctnostech, volně navazující na cyklus O neřestech. I zde se budeme bavit s P. Pavlem Kafkou.

Základem naší křesťanské morální nauky o ctnostech jsou nadpřirozené Božské ctnosti: Víra, naděje a láska. O víře uvažujeme jako o síle, na níž stojí náš křesťanský život. Pořad podkresluje skladba Ralpha Vaughana Williamse: Pět variací na smrt Lazara.