O neřestech - lenost

O neřestech - lenost
20. dubna 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Nový cyklus věnovaný morální nauce církve se zabývá neřestmi. Ptáme se na ně P. Pavla Kafky. 

Po dílu věnovanému nestřídmosti se věnujeme další neřesti týkající se především těla, a tou je lenost. Jedná se o nemoc vůle, která ochromuje naši schopnost svobodně jednat, a tedy i milovat. Zabývat se budeme nejen zahálkou, ale i workoholismem a potřebou odpočinku.