O neřestech - Neřesti obecně

O neřestech - Neřesti obecně
9. dubna 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Nový cyklus věnovaný morální nauce církve se zabývá neřestmi. Ptáme se na ně P. Pavla Kafky. 

Jedním ze základních stavebních kamenů křesťanské morálky je nauka o habitech neboli ustálených vzorcích jednání. Špatným zvyklostem se říká neřesti a těm se věnuje osmidílný cyklus Dotýkání světla. Hovořit o nich budeme z praktického hlediska s P. Pavlem Kafkou. V prvním dílu nahlédneme na to, jak se z hříchu stává neřest, jaké neřesti rozlišujeme a na základní taktiku, jak se proti nim stavět.