O neřestech – Pýcha

O neřestech - pýcha

Pořad v souvislostech


O neřestech
Budeme vysílat

Soukromá zjevení
Soukromá zjevení
Vychoval mě gangster
Vysílali jsme


Osobně s Kristem

Přemožen Bohem

Přemožen Bohem
Audioarchiv
21. května 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Nový cyklus věnovaný morální nauce církve se zabývá neřestmi. Ptáme se na ně P. Pavla Kafky. 

V závěrečném díle budeme hovořit o pýše, která je zároveň první ze všech neřestí, protože každá neláska začíná zaměřením na sebe samotného, tak je zároveň poslední, protože nás zvláště pokouší tehdy, když se nad ostatními neřestmi daří jakž takž vítězit.