O neřestech - smutek

O neřestech - smutek

Pořad v souvislostech


O neřestech
Budeme vysílat

Soukromá zjevení
Soukromá zjevení
Vychoval mě gangster
Vysílali jsme


Osobně s Kristem

Přemožen Bohem

Přemožen Bohem
Audioarchiv
16. května 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Nový cyklus věnovaný morální nauce církve se zabývá neřestmi. Ptáme se na ně P. Pavla Kafky. 

Další díl se týká duševní i duchovní oblasti smutku a závisti. Rozlišuje dobrý smutek - lítost, neutrální smutek - neútěchu - a smutek zlý - zoufalství či závist, čili smutek nad dobrem druhého člověka.