O neřestech - smyslnost

O neřestech - lenost
23. dubna 2018 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Nový cyklus věnovaný morální nauce církve se zabývá neřestmi. Ptáme se na ně P. Pavla Kafky. 

 

Další díl o neřesti týkající se především těla přináší úvahy o smyslnosti. Dobrá síla vložená do naší přirozenosti může být člověkem opět zneužívána mimo smysl, ke kterému je původně zaměřena. Zbožštění sexuality je jako každé zbožštění stvořených věcí neuměřeností. Hovořit budeme například o Ježíšově přístupu k této neřesti, o nástrahách pornografie i o smyslu celibátu.