Oratoriáni Filipa Neriho v Mikulově?

Oratoriáni Filipa Neriho v Mikulově?

V pořadu Dotýkání světla v pátek 11. 1. ve 22.00 a v neděli 13. 1. v 17.30 uslyšíte o odvážném plánu vybudovat Oratoř sv. Filipa Neri v Mikulově. Co si pod tím máme představit?

Kardinál Dietrichstein, který velice významně pozdvihl město Mikulov na Moravě,  na konci 16. století pobýval v Římě a měl možnost setkat se v Itálii se sv. Filipem Nerim a jeho oratoriány. Sv. Filip Neri mu prý předpověděl, že se z něj jednou stane kardinál.

A neuplynulo ani 450 let a stopa sv. Filipa se v Mikulově objevuje znovu. Tříčlenná komunita mladých kněží se pokouší žít podle pravidel Oratoří Filipa Neriho. Co to znamená? Vznikne u nás první komunita oratoriánů? Co by to znamenalo pro farnost a co pro světovou komunitu oratoriánů.

Kongregaci oratoriánů tvoří kněží i laici, zvláštností je to, že její členové neskládají žádné sliby. O dalších zajímavostech i o tom, proč si mikulovští kněží vybrali za svůj vzor právě Filipa Neriho bude hovořit mikulovský probošt P. Pavel Pacner.