Píseň písní: U našich dveří jsou nejlepší plody

Píseň písní: Nebuďte, neprobuďte!

Pořad v souvislostech


Hymna a chorál Svatý Václave
Budeme vysílat

Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Vysílali jsme

Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Audioarchiv
21. prosince 2017 Dotýkání světla, Vánoce, Advent Autor: Marek Chvátal

Jak vroucí dovede být milý ke své nevěstě, tak miluje náš Bůh.

Právě to nám pomáhá Píseň písní pochopit. Bůh nás miluje až takto vášnivě. Kdyby totiž Láska taková nebyla, pokud by nežasla nad krásou duše, již stvořila, jak bychom mohli pochopit, proč se Bůh sám stal člověkem?

Ničím nám nebyl zavázán. Jen nás miluje. Silná jako smrt je láska a proudy vod ji nezaplaví, praví Píseň. A proto se Bůh nezastavil u vtělení a došel až na Golgotu, aby třetího dne zase nebyl k nalezení.

O kráse Boží lásky rozjímáme s P. Gorazdem Krušinou, OPraem.