Píseň písní: Ztrácím kvůli tobě rozum

Píseň písní: Nebuďte, neprobuďte!

Pořad v souvislostech


Píseň písní
Budeme vysílat

O stáří
O stáří
O stáří
Vysílali jsme


Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující
Audioarchiv
12. prosince 2017 Dotýkání světla, Advent Autor: Marek Chvátal

Láská má být ochotná k sebezáporu pro dobro druhého. Může být ale také odměnou?

V úvodu třetí básně, zdá se, začínají svatební obřady. S velkou slávou posílá ženich pro svou nevěstu, aby opustila svůj domov, "spálila mosty" a s radostí se vydala do náruče ženicha.

Pak už mají čas si jeden druhého předlouze prohlížet, naslouchat si a užívat si vzájemné blízkosti. Krásný obraz pro zamilované. Cítíme podobně takovou blízkost Boha při modlitbě?

O duchovních výzvách Písně písní hovoříme na Proglasu s P. Gorazdem Krušinou, OPraem.