Píseň písní: Ztrácím kvůli tobě rozum

Píseň písní: Nebuďte, neprobuďte!

Pořad v souvislostech


Píseň písní
Budeme vysílat

Blahoslavenství z hory i roviny
Dotýkání světla
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Blahoslavenství z hory i roviny

Třikrát s Tomášem Špidlíkem

Třikrát s Tomášem Špidlíkem
Audioarchiv
12. prosince 2017 Dotýkání světla, Advent Autor: Marek Chvátal

Láská má být ochotná k sebezáporu pro dobro druhého. Může být ale také odměnou?

V úvodu třetí básně, zdá se, začínají svatební obřady. S velkou slávou posílá ženich pro svou nevěstu, aby opustila svůj domov, "spálila mosty" a s radostí se vydala do náruče ženicha.

Pak už mají čas si jeden druhého předlouze prohlížet, naslouchat si a užívat si vzájemné blízkosti. Krásný obraz pro zamilované. Cítíme podobně takovou blízkost Boha při modlitbě?

O duchovních výzvách Písně písní hovoříme na Proglasu s P. Gorazdem Krušinou, OPraem.

NyníDuchovní hudba
Skladba: Missa Bruxellensis XXIII vocum - Sanctus; Autor: Biber Heinrich Ignaz Franz von; Dirigent: Savall Jordi; Soubor: La capella reial de Catalunya
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Vzdělávací cyklus
11:00Proglaso
11:57Myšlenka na den
12:00Anděl Páně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony