Pouštní krize – Pokání

Pouštní krize –

Pořad v souvislostech


Pouštní krize
Budeme vysílat

Masaryk iritující a fascinující
O stáří
O stáří
Vysílali jsme


Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující
Audioarchiv
8. prosince 2016 Dotýkání světla, Advent Autor: Marek Chvátal

V adventním seriálu Pouštní krize sledujeme biblické vyprávění o putování Izraelitů po poušti. V předchozích částech jsme hovořili o jejich hříchu modloslužby a trestu za ni. Nyní se zaměříme na to, jak činili pokání.

Bůh potrestal nevěrné Izraelce, kteří si nechali na poušti ulít zlatou modlu býčka, aby jim nahradil Hospodina. Mnoho Izraelitů bylo pro tento hřích popraveno. Atmosféra v táboře se proto radikálně změnila. Bůh totiž odmítl jít uprostřed svého lidu, protože by na to doplatil životem i zen zbytek Izraelců.

Ale malá naděje Božímu lidu zůstala. Hospodin je neopustil. Nadále rozmlouvá s Mojžíšem a chce všechny dovést do zaslíbené země. Musí však dojít k narovnání vztahů, lidé se musí kát a ukázat dobrou vůli.

Rozhovor s biblistou Petrem Chalupou nad příběhem z knihy Exodus o putování Božího lidu po poušti do zaslíbené země vysíláme v pátek 9. prosince 2016 ve 20.15. a v neděli 11. prosince v 17.30.