Pouštní krize – Pokání

Pouštní krize –

Pořad v souvislostech


Dotýkání světla - Pouštní krize, 3. díl
Budeme vysílat

Dotýkání světla - O neřestech, 7. díl
Dotýkání světla - O neřestech, 8. díl
Dotýkání světla
Vysílali jsme

O neřestech - Smutek - 7. část
O neřestech - Hněv - 6. část
O neřestech - Lakomství - 5. část Audioarchiv
8. prosince 2016 Dotýkání světla, Advent Autor: Marek Chvátal

V adventním seriálu Pouštní krize sledujeme biblické vyprávění o putování Izraelitů po poušti. V předchozích částech jsme hovořili o jejich hříchu modloslužby a trestu za ni. Nyní se zaměříme na to, jak činili pokání.

Bůh potrestal nevěrné Izraelce, kteří si nechali na poušti ulít zlatou modlu býčka, aby jim nahradil Hospodina. Mnoho Izraelitů bylo pro tento hřích popraveno. Atmosféra v táboře se proto radikálně změnila. Bůh totiž odmítl jít uprostřed svého lidu, protože by na to doplatil životem i zen zbytek Izraelců.

Ale malá naděje Božímu lidu zůstala. Hospodin je neopustil. Nadále rozmlouvá s Mojžíšem a chce všechny dovést do zaslíbené země. Musí však dojít k narovnání vztahů, lidé se musí kát a ukázat dobrou vůli.

Rozhovor s biblistou Petrem Chalupou nad příběhem z knihy Exodus o putování Božího lidu po poušti do zaslíbené země vysíláme v pátek 9. prosince 2016 ve 20.15. a v neděli 11. prosince v 17.30.

NyníTelefonické blahopřání
Píseň: Ó, Maria, Útočiště naše (2012); Interpret: BROLN – Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů; Album: BROLN: Mariánské písně IV
16.00Vonička lidových písní
16.25Písničky z archivu
17.00Křesťan a svět
17.30Dotýkání světla
17.55Myšlenka na den
18.00Modlitba rodin

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony