Slepé uličky teologie I – 1. díl

Slepé uličky teologie I – 1. díl

Pořad v souvislostech


Slepé uličky teologie I
Budeme vysílat

Chemin Neuf
Chemin Neuf
Dotýkání světla
Vysílali jsme


Chemin Neuf

Chemin Neuf

Chemin Neuf
Audioarchiv
23. dubna 2019 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Přehled křesťanských herezí přináší nový cyklus Slepé uličky teologie. Úvodní díl naladíte v sobotu 27.dubna 2019 od čtvrt na devět večer.

Úvodní díl přinese seznámení se základními pojmy jako "hereze", "omyl", "blud", či "heterodoxie", nastíní metodu práce a představí některé z pramenů poznání. Každý díl uvádí do historického kontextu jednotlivých bludů, shrnuje podstatu daného omylu a nakonec varuje i před rysy bludy, které jsou trvale přítomným pokušením pro současného křesťana. První série se zabývá nejstaršími křesťansými odchylkami před nikájským koncilem a představuje hereze jako gnosticismus, doketismus nebo markionismus. Pořadem provázejí Daniel Blažke a P. Zdeněk Drštka.