Slepé uličky teologie I – 2. díl

Slepé uličky teologie I – 2. díl

Pořad v souvislostech


Slepé uličky teologie I
Budeme vysílat

Chemin Neuf
Chemin Neuf
Dotýkání světla
Vysílali jsme


Chemin Neuf

Chemin Neuf

Chemin Neuf
Audioarchiv
30. dubna 2019 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Přehled křesťanských herezí přináší nový cyklus Slepé uličky teologie. Druhý díl věnovaný gnosticismu naladíte v sobotu 4. května 2019 od čtvrt na devět večer.

Druhý díl se zaměří na nejstarší křesťanský blud, na nějž reaguje už Nový zákon. Gnosticismus bohatý fantaskní systém, který má mnoho variací, ale i společné rysy. Obecně rozděluje lidi na tři úrovně: lidi tělesné, duševní a duchovní. Právě do třetí kategorie se řadí gnostikové, protože se nepovažují ani za nevěřící, ani za věřící, ale za vědoucí. Co je předmětem jejich tajemného vědění a čím je tento blud stále aktuální? Blíže nás s touto elitářskou sektou seznámí P. Zdeněk Drštka.