Slepé uličky teologie I – 8. díl

Slepé uličky teologie I – 4. díl

Pořad v souvislostech


Slepé uličky teologie I
Budeme vysílat

Slepé uličky teologie I
Slepé uličky teologie I
Dotýkání světla
Vysílali jsme


Slepé uličky teologie I

Slepé uličky teologie I

Slepé uličky teologie I
Audioarchiv
12. června 2019 Dotýkání světla Autor: Daniel Blažke

Další herezí, se kterou bojoval sv. Augustin z Hippo, byl pelagianismus. V sobotu 15. června v 20.15 tento heterodoxní směr představí Slepé uličky teologie. 

Pelagianismus se již netýká mylného názoru na teologii tajemství Nejsvětější Trojice, ale týká se úlohy milosti a svobodné vůle, jakož i článku víry o dědičné vině. Na Pelagiovo učení i na katolický výklad, včetně nejnovějších příspěvků papeže Františka, se podíváme s Danielem Blažkem a P. Zdeňkem Drštkou.