Smysl zjevení a osobnost vizionáře

Smysl zjevení a osobnost vizionáře

Pořad v souvislostech


Soukromá zjevení
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Blahoslavenství z hory i roviny
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Blahoslavenství z hory i roviny

Blahoslavenství z hory i roviny

Třikrát s Tomášem Špidlíkem
Audioarchiv
16. května 2017 Dotýkání světla Autor: Marek Chvátal

Jaká místa pro zjevení si obvykle Panna Maria vybírá a co ji vůbec k této formě komnikace s námi vede?

Zdá se, jakoby si Panna Maria volila pro svá zjevení hlavně horská místa a ukazovala se zejména dětem. Soukromá zjevení jsou však pestřejší.

V tomto pokračování rozhovorů s teologem P. Jaroslavem Filkou v rámci Dotýkání světla si povíme, co vůbec motivuje Pannu Marii k těmto zjevením a jaký mají účel. Zaměříme se i na to, co jednotlivé vizionáře spojuje, v čem se od sebe liší a jak velký vliv mají na samotné zjevení.