Smysl zjevení a osobnost vizionáře

Smysl zjevení a osobnost vizionáře

Pořad v souvislostech


Dotýkání světla - Soukromá zjevení, 3. díl
Budeme vysílat

Dotýkání světla - O neřestech, 8. díl
Dotýkání světla
Dotýkání světla - Osobně s Kristem
Vysílali jsme

O neřestech - Smutek - 7. část
O neřestech - Hněv - 6. část
O neřestech - Lakomství - 5. část Audioarchiv
16. května 2017 Dotýkání světla Autor: Marek Chvátal

Jaká místa pro zjevení si obvykle Panna Maria vybírá a co ji vůbec k této formě komnikace s námi vede?

Zdá se, jakoby si Panna Maria volila pro svá zjevení hlavně horská místa a ukazovala se zejména dětem. Soukromá zjevení jsou však pestřejší.

V tomto pokračování rozhovorů s teologem P. Jaroslavem Filkou v rámci Dotýkání světla si povíme, co vůbec motivuje Pannu Marii k těmto zjevením a jaký mají účel. Zaměříme se i na to, co jednotlivé vizionáře spojuje, v čem se od sebe liší a jak velký vliv mají na samotné zjevení.