Svaté brány milosrdenství

Svaté brány milosrdenství
3. listopadu 2016 Dotýkání světla Autor: Petr Kronika

Svaté brány, jejich podstatu a symboliku, nasvětlí Dotýkání světla, vydání cyklu v pátek 4.11.2016 v 22.00.

K našemu životu patří užívání symbolů. Také v naší víře jim patří důležité místo. Zkušenost v duchovním životě ukazuje, že je přínosné, když symboly, kterých užíváme, občas znovu více promyslíme, pozastavíme se nad nimi, abychom neupadli do povrchnosti a rutiny. Papež František vyhlásil Rok milosrdenství a zvýraznil symboliku svatých bran tím, že stanovil jejich zřízení také v jednotlivých diecézích. Karmelitán pater Gorazd Cetkovský z kláštera v Kostelním Vydří, kde svatá brána je, se s posluchači podělí o několik myšlenek, které mu pomohly tomuto symbolu porozumět a oblíbit si ho.

Dotýkání světla – Svaté brány milosrdenství

Premiéra: 04. 11. 2016, 22.00

První repríza: 06. 11. 2016, 17.30.