Svázání Izáka – Abrahamův prvorozený

Svázání Izáka – Abrahamův prvorozený

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

Ukaž tvář svou nejdražší!
Ukaž tvář svou nejdražší!
Dotýkání světla
Vysílali jsme


Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!
Audioarchiv

Abrahamovi se narodili dva synové: prvorozený syn Izmael a jediný syn Izák. Izmaela i s jeho matkou Abraham vyhnal a Izáka málem obětoval Bohu jako celopal.

Jsou chvíle, kdy se může posluchač Božího slova cítit právem zmatený.

Abraham čekal velice dlouho, než Bůh realizoval své zaslíbení. Nejspíš proto se Sárou znervózněli a vydali se, jazykem dneška, cestou náhradního mateřství. Nebyli tehdy jediní. Pro nomáda bylo existečně nutné mít potomky.

Jejich řešení ale jen množilo problémy. Otrokyně Hagar, matka Izmaela, si okamžitě přestala své paní vážit. To se asi promítlo do jejich vztahů po narození Izáka. Z Izmaela se stal poštívač a musel z domu pryč. Abraham ho tedy i s matkou odvedl do pouště, kde málem zahynuli.

Jen jestli to bylo opravdu tak vážné, že i za rizika zmaření dvou životů bylo nutné chránit malého Izáka. Těžce srozumitelnou roli v našem příběhu hraje také sám Hospodin. Napíná víru svých vyvolených do takového maxima, kdy si troufá doufat už jen Abraham. Nechá ho ale splodit syna s otrokyní. Podporuje váhajícího patriarchu k zapuzení prvorozeného, aby ho nakonec sám zachránil a udělal z něj velký národ.

Nad Božím slovem o Abrahamových synech hovoříme v druhém pokračování postního cyklu Svázání Izáka opět s biblistou doc. Petrem Chalupou, Th.D.

NyníPísničky pro hezké...
Píseň: Where Your Road Leads (1998); Interpret: Yearwood Trisha, Brooks Garth; Album: Yearwood Trisha: Where Your Road Leads
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Písně
15:15Jak se vám líbí
16:00Čteme z křesťanských...
16:15Hudební listování
16:45Písně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony