Svázání Izáka – Abrahamův prvorozený

Svázání Izáka – Abrahamův prvorozený

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

Masaryk iritující a fascinující
Masaryk iritující a fascinující
Masaryk iritující a fascinující
Vysílali jsme


Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující
Audioarchiv

Abrahamovi se narodili dva synové: prvorozený syn Izmael a jediný syn Izák. Izmaela i s jeho matkou Abraham vyhnal a Izáka málem obětoval Bohu jako celopal.

Jsou chvíle, kdy se může posluchač Božího slova cítit právem zmatený.

Abraham čekal velice dlouho, než Bůh realizoval své zaslíbení. Nejspíš proto se Sárou znervózněli a vydali se, jazykem dneška, cestou náhradního mateřství. Nebyli tehdy jediní. Pro nomáda bylo existečně nutné mít potomky.

Jejich řešení ale jen množilo problémy. Otrokyně Hagar, matka Izmaela, si okamžitě přestala své paní vážit. To se asi promítlo do jejich vztahů po narození Izáka. Z Izmaela se stal poštívač a musel z domu pryč. Abraham ho tedy i s matkou odvedl do pouště, kde málem zahynuli.

Jen jestli to bylo opravdu tak vážné, že i za rizika zmaření dvou životů bylo nutné chránit malého Izáka. Těžce srozumitelnou roli v našem příběhu hraje také sám Hospodin. Napíná víru svých vyvolených do takového maxima, kdy si troufá doufat už jen Abraham. Nechá ho ale splodit syna s otrokyní. Podporuje váhajícího patriarchu k zapuzení prvorozeného, aby ho nakonec sám zachránil a udělal z něj velký národ.

Nad Božím slovem o Abrahamových synech hovoříme v druhém pokračování postního cyklu Svázání Izáka opět s biblistou doc. Petrem Chalupou, Th.D.