Svázání Izáka – Neuskutečněná oběť?

Svázání Izáka – Neuskutečněná oběť?

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Ukaž tvář svou nejdražší!
Ukaž tvář svou nejdražší!
Vysílali jsme


Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!
Audioarchiv

Hospodin se rozhodl Abrahama vyzkoušet. Vyžádal si od něj to nejvzácnější, co měl; život Izáka.

Víme, jak to dopadlo. Anděl v poslední chvíli zastavil Abrahama, aby Izáka nezabíjel. Kdyby tak anděl neučinil, byla by to pro naplnění Božího příslibu vyvoleného národa z Abrahama výrazná překážka. A kdyby to Abraham přesto učinil, asi bychom se o něm nikde nedočetli.

Je to velká událost pro dějiny spásy a každý její moment nese poselství. Některé části příběhu o svázání Izáka však mají zvláštní vyznění. Abraham z poslušnosti bere syna, dříví i nůž a jde tam, kam Hospodin ukáže. Když si bystrý Izák všimne, že mají vše, kromě obětního zvířete, ptá se na tuto nesrovnalost otce. Abraham syna uklidní, že Bůh, jako místo k oběti, vybere si i berana. Co měl dělat? Raději lhát, než vláčet Izáka svázaného tři dny na nějakou horu.

Jak se pak mohl vůbec vyvíjet vztah Izáka k otci, když ho málem zabil? Stačilo málo. Písmo o tom mlčí. Vidíme Abrahama s Izákem, jak po oběti berana schází zpátky s hory, setkávají se se služebníky a jdou domů. Už ví, že obětovat člověka je špatně. ale za jakou cenu.

Drama oběti, která se stala předobrazem Ježíšovy oběti na kříži, si přiblížíme v pokračování cyklu Svázání Izáka s biblistou doc. Petrem Chalupou, Th.D.

NyníVonička lidových písní
Písnička: Nad hostýnskú horú; Sóla: Dívčí sbor Jaderničky, Ženský sbor muziky; Soubor: Bukovinka; CD: Nad Hostýnem slunko svítí
11:00Zprávy Proglasu, počasí
11:05Čtení na pokračování
11:32Písničky před polednem
11:57Myšlenka na den
12:00Anděl Páně
12:05Hudební siesta

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony