Svázání Izáka – Oběť beránka

Svázání Izáka – Oběť beránka

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Ukaž tvář svou nejdražší!
Ukaž tvář svou nejdražší!
Vysílali jsme


Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!
Audioarchiv

Namísto Izáka obětoval Abraham Hospodinu berana, který uvízl nedaleko v křoví. Rituál oběti právě tohoto zvířete hrál v dějinách spásy významnou roli.

Je jisté, že už v době před vyjitím z Egypta do vyvolené země, měli Izraelci takovou oběť dobře zažitou. Záleželo jim totiž na tom, aby si mohli vzít s sebou zvířata k oběti pro Hospodina.

Exodus však dává smrti beránka nový, vyšší smysl. Vedle díků vzdání symbolizuje tato oběť také osvobození z otroctví a ochranu před nepřítelem. Kdo správně obětoval, kdo poslechl Hospodina, přežil a mohl se vydat na cestu do "ráje".

Izraelité přes velké pády doputovali do zaslíbené země a přivedli postupně oběť beránka k dokonalosti. Ne tedy, pokud se jedná o přemíru předpisů. Ale šlo o velikou a slavnou událost, která se odehrávala v Hopodinově chrámě. Byla to oběť, na které se měl podílet každý, kdo patřil Hospodinu. Byla to slavnost plná radosti, svobody, solidarity a vděčnosti. Pokud zrovna Izrael nepřestal dbát příkazů Hospodina.

S posledním pádem chrámu ale definitivně skončila možnost tento hod Boží vykonat. Naštěstí se tak stalo po oběti Božího Beránka.

O smyslu oběti beránka hovoříme na Proglasu s biblistou doc. Petrem Chalupou, Th.D.