Svázání Izáka – Oběť beránka

Svázání Izáka – Oběť beránka

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

O ctnostech
O ctnostech
O ctnostech
Vysílali jsme


Jan z Boha

Jan z Boha

Mezi kontinenty aneb Kapucíni otevřeně vypráví o svém životě
Audioarchiv

Namísto Izáka obětoval Abraham Hospodinu berana, který uvízl nedaleko v křoví. Rituál oběti právě tohoto zvířete hrál v dějinách spásy významnou roli.

Je jisté, že už v době před vyjitím z Egypta do vyvolené země, měli Izraelci takovou oběť dobře zažitou. Záleželo jim totiž na tom, aby si mohli vzít s sebou zvířata k oběti pro Hospodina.

Exodus však dává smrti beránka nový, vyšší smysl. Vedle díků vzdání symbolizuje tato oběť také osvobození z otroctví a ochranu před nepřítelem. Kdo správně obětoval, kdo poslechl Hospodina, přežil a mohl se vydat na cestu do "ráje".

Izraelité přes velké pády doputovali do zaslíbené země a přivedli postupně oběť beránka k dokonalosti. Ne tedy, pokud se jedná o přemíru předpisů. Ale šlo o velikou a slavnou událost, která se odehrávala v Hopodinově chrámě. Byla to oběť, na které se měl podílet každý, kdo patřil Hospodinu. Byla to slavnost plná radosti, svobody, solidarity a vděčnosti. Pokud zrovna Izrael nepřestal dbát příkazů Hospodina.

S posledním pádem chrámu ale definitivně skončila možnost tento hod Boží vykonat. Naštěstí se tak stalo po oběti Božího Beránka.

O smyslu oběti beránka hovoříme na Proglasu s biblistou doc. Petrem Chalupou, Th.D.