Svázání Izáka – Oběť Hospodinu

Svázání Izáka – Oběť Hospodinu

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

Ukaž tvář svou nejdražší!
Ukaž tvář svou nejdražší!
Ukaž tvář svou nejdražší!
Vysílali jsme


Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!
Audioarchiv

Proč chce Bůh po člověku oběti?

Ve vyprávění o možná první oběti Hospodinu se dozvídáme o obětování plodů země a ovce. První připravil Ábel a druhé jeho bratr Kain. Na Ábelovu oběť Hospodin shlédl, kdeždo na Kainovu nikoli. Proč dělá Bůh mezi bratry takové rozdíly? Copak neví, že je Kain prudké povahy, urazí se a bude vraždit?

Člověk dává ze svého Bohu či bohům od nepaměti. Maří jídlo, které potřebuje k životu, maso, tuk i kožešiny a dokonce i životy bližních. Boží lid se naučil postupně konkrétním pravidlům. Vždy se mělo spálit to nejlepší, co bylo k dispozici. Bezvadná semena, která se mohla hodit anebo např. prvorozené jehně.

Od nepaměti alě měl člověk s obětováním problém. Né vždy se lidem z vyvoleného národa chtělo nabízet Bohu bezvadné kusy. Né vždy se byli ochotní rozdělit s těmi, kdo si náklady na oběť nemohli dovolit. A jindy zase zásobili Hospodinův chrám luxusním masem, aby si předplatili Boží přízeň.

O smyslu obětí hovoříme na Proglasu s ředitelem Českého katolického biblického díla doc. Petrem Chalupou, Th.D.

Premiéra: v pátek 2. 3.2018 ve 20.15, repríza v neděli 4. 3. 2018 v 17.30