Svázání Izáka – Oběť Hospodinu

Svázání Izáka – Oběť Hospodinu

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

Masaryk iritující a fascinující
Masaryk iritující a fascinující
Masaryk iritující a fascinující
Vysílali jsme


Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující
Audioarchiv

Proč chce Bůh po člověku oběti?

Ve vyprávění o možná první oběti Hospodinu se dozvídáme o obětování plodů země a ovce. První připravil Ábel a druhé jeho bratr Kain. Na Ábelovu oběť Hospodin shlédl, kdeždo na Kainovu nikoli. Proč dělá Bůh mezi bratry takové rozdíly? Copak neví, že je Kain prudké povahy, urazí se a bude vraždit?

Člověk dává ze svého Bohu či bohům od nepaměti. Maří jídlo, které potřebuje k životu, maso, tuk i kožešiny a dokonce i životy bližních. Boží lid se naučil postupně konkrétním pravidlům. Vždy se mělo spálit to nejlepší, co bylo k dispozici. Bezvadná semena, která se mohla hodit anebo např. prvorozené jehně.

Od nepaměti alě měl člověk s obětováním problém. Né vždy se lidem z vyvoleného národa chtělo nabízet Bohu bezvadné kusy. Né vždy se byli ochotní rozdělit s těmi, kdo si náklady na oběť nemohli dovolit. A jindy zase zásobili Hospodinův chrám luxusním masem, aby si předplatili Boží přízeň.

O smyslu obětí hovoříme na Proglasu s ředitelem Českého katolického biblického díla doc. Petrem Chalupou, Th.D.

Premiéra: v pátek 2. 3.2018 ve 20.15, repríza v neděli 4. 3. 2018 v 17.30