Svázání Izáka – Oběť Hospodinu

Svázání Izáka – Oběť Hospodinu

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

O ctnostech
O ctnostech
Dotýkání světla
Vysílali jsme


Jan z Boha

Mezi kontinenty aneb Kapucíni otevřeně vypráví o svém životě

Mezi kontinenty aneb Kapucíni otevřeně vypráví o svém životě
Audioarchiv

Proč chce Bůh po člověku oběti?

Ve vyprávění o možná první oběti Hospodinu se dozvídáme o obětování plodů země a ovce. První připravil Ábel a druhé jeho bratr Kain. Na Ábelovu oběť Hospodin shlédl, kdeždo na Kainovu nikoli. Proč dělá Bůh mezi bratry takové rozdíly? Copak neví, že je Kain prudké povahy, urazí se a bude vraždit?

Člověk dává ze svého Bohu či bohům od nepaměti. Maří jídlo, které potřebuje k životu, maso, tuk i kožešiny a dokonce i životy bližních. Boží lid se naučil postupně konkrétním pravidlům. Vždy se mělo spálit to nejlepší, co bylo k dispozici. Bezvadná semena, která se mohla hodit anebo např. prvorozené jehně.

Od nepaměti alě měl člověk s obětováním problém. Né vždy se lidem z vyvoleného národa chtělo nabízet Bohu bezvadné kusy. Né vždy se byli ochotní rozdělit s těmi, kdo si náklady na oběť nemohli dovolit. A jindy zase zásobili Hospodinův chrám luxusním masem, aby si předplatili Boží přízeň.

O smyslu obětí hovoříme na Proglasu s ředitelem Českého katolického biblického díla doc. Petrem Chalupou, Th.D.

Premiéra: v pátek 2. 3.2018 ve 20.15, repríza v neděli 4. 3. 2018 v 17.30

Daniel Blažke
Moderuje: Daniel Blažke
NyníHudební siesta
Skladba: Koncert pro klavír a orchestr číslo 2, B dur, opus 83 (1881) - Andante; Autor: Brahms Johannes; Dirigent: Delogu Gaetano; Sóla: Ohlssohn Garrick - klavír
12:55Střípek poezie
13:00Hudební siesta -...
13:20Knihovnička
13:30Písničky k odpočinku
13:45Dnešek v kalendáři
13:55Písničky

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony