Svázání Izáka – Povolání Abrama

Svázání Izáka – Povolání Abrama

Pořad v souvislostech


Svázání Izáka
Budeme vysílat

Třikrát s Tomášem Špidlíkem
Blahoslavenství z hory i roviny
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Třikrát s Tomášem Špidlíkem

Třikrát s Tomášem Špidlíkem

Třikrát o Tomáši Špidlíkovi
Audioarchiv

Příběh o obětování Abrahamova syna Izáka, který najdeme ve starozákonní knize Genesis chápou křesťané jako jeden z předobrazů Ježíšovy oběti na kříži. Využijeme postní doby, abychom si přiblížili celý kontext této nedokončené lidské oběti.

Někteří znalci hovoří spíše o svázání Izáka, než o jeho oběti. Ale není to tak jednoznačné. K porozumění, proč se rozhodl Bůh takto zkoušet Abrahama, aby ho v poslední chvíli zastavil, nebo proč na Izákově místě nebyl Izmael, potřebujeme znát smysl jednotlivých událostí před i po této zvláštní oběti.

Proto bude v úvodním pořadu řeč o povolání Abrama, Hospodinově smlouvě a strašně dlouhém čekání na její naplnění. V dalších dílech si povíme, jak to mají Izmael a Izák s prvorozenstvím, proč chce Bůh po nás oběti, v čem je hodnota oběti beránka ad.

Vrcholem těchto zamyšlení bude rozhovor o Ježíšově obětí na kříži ve světle Abrahamovy a Izákovy poslušnosti vůči Hospodinu.

Naším pravidelným hostem bude ředitel Českého katolického biblického díla doc. Petr Chalupa, Th.D.