Turzovka, Garabandal, Medžugorje

Turzovka, Garabandal, Medžugorje

Pořad v souvislostech


Dotýkání světla - Soukromá zjevení, 4. díl
Budeme vysílat

Dotýkání světla - O neřestech, 8. díl
Dotýkání světla
Dotýkání světla - Osobně s Kristem
Vysílali jsme

O neřestech - Smutek - 7. část
O neřestech - Hněv - 6. část
O neřestech - Lakomství - 5. část Audioarchiv
24. května 2017 Dotýkání světla Autor: Marek Chvátal

Ve čtvrtém pokračování série o Soukromých zjeveních v rámci Dotýkání světla se zaměříme na tři poutní místa, ke kterým se ještě v otázce pravosti zjevení Panny Marie církev definitivně nevyjádřila.

Šance na církevní uznání na Turzovce, Garabandalu a Medžugorje se hodně liší. Např. v Medžugorje se církev ani oficiálně vyjadřovat nemůže, protože ke zjevením má stále docházet. V případě Garabandalu zase různé komise v průběhu desítek let došly k závěru, že tam nelze prokázat nadpřirozené zjevení. Takže naděje na církevní uznání je malá. To však není případ Turzovky. Tam spíše hraje roli nepatrný význam tohoto poutního místa ve srovnání s jinými, které také čekají na církevní vyjádření.

Podrobněji o Turzovce, Garabandalu a Medžugorje hovoříme na Proglasu s teologem P. Jaroslavem Filkou.