Útěcha skrze Zjevení – Andělé s polnicemi

Útěcha skrze Zjevení – Andělé s polnicemi

Pořad v souvislostech


Útěcha skrze Zjevení
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Blahoslavenství z hory i roviny
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Blahoslavenství z hory i roviny

Blahoslavenství z hory i roviny

Blahoslavenství z hory i roviny
Audioarchiv

V předchozím dílu jsme si břiblížili symboliku tajemné knihy se sedmi pečetěmi v nebi. Pouze Beránek ji směl otevřít. Zmínili jsme se o rozlomení šesti z nich. Nyní se podíváme, co nastalo, když Beránek rozlomil poslední sedmou pečeť.

Nejprve nastalo ticho na půl hodiny. O tom už hovořil náš host P. Gorazd Krušina O.Praem. v závěru druhého dílu. Po rozlomení sedmé pečetě a tichu v nebi se ihned přichystalo sedm andělů s polnicemi, aby začali troubit.

Jakmile začali andělé postupně troubit, třetina země byla zničena. Zdá se, jakoby Bůh sám chtěl své dílo postupně zahladit. Ale andělé tu nebojují zbraněmi. Používají polnice, které slouží k přilákání pozornosti a ohlašování důležitých věcí. Můžeme si proto všimnout, že po zaznění každé polnice je stále zřejmější, kdo je opravdový nepřítel a kdo škodí člověku. Je to ďábel, který se chystá nejen v podobě šelmy vychytrale, avšak neúspěšně, bojovat s Beránkem.

Co dalšího se skrývá za Janovou vizí o andělech s polnicemi si už povíme v našem vysílání.