Útěcha skrze Zjevení – Beránek láme pečetě

Útěcha skrze Zjevení – Beránek láme pečetě

Pořad v souvislostech


Útěcha skrze Zjevení
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Ukaž tvář svou nejdražší!
Ukaž tvář svou nejdražší!
Vysílali jsme


Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!

Ukaž tvář svou nejdražší!
Audioarchiv

V druhém pokračování četby knihy Zjevení se zastavíme u tajemné knihy se sedmi pečetěmi, které směl rozlomit pouze Beránek.

Povídání s P. Gorazdem Krušinou O.Praem. o významu vizí v Apokalypse od sv. Jana začneme popisem nebeského trůnu. Jde o zvláštní místo, kde s Bohem přebývají podivné bytosti a starci. Člověku, žijícímu v době vzniku této knihy, muselo být na první poslech jasné, že se toto místo v nebi podobá jeruzalémskému chrámu. Díky tomu bylo snažší porozumět, co jednotlivé symboly znamenají. My si to necháme vysvětlit P. Gorazdem.

Na začátku 5. kapitoly Zjevení čteme, že břed Božím trůnem vznikl velký problém. V pravici toho, který seděl na trůnu, byla kniha se sedmi pečetěmi. Ale nikdo z přítomných ji nebyl hoden otevřít. Našeho vizionáře Jana to až dohnalo k pláči. V tu chvíli se ale objevil lev z pokolení Judova, který jako jediný tu knihu směl otevřít. Ale když se sv. Jan otočil, viděl obětovaného Beránka. V rozohovoru s P. Gorazdem si povíme, co nám tato "proměna" lva v beránka chce říct. Řeč bude i o tom, co nastalo za pohromy, když Ježíš postupně pečetě lámal a proč je dobře, že kniha (navzdory všemu utrpení) nezůstala zavřená.