Útěcha skrze Zjevení – Beránek láme pečetě

Útěcha skrze Zjevení – Beránek láme pečetě

Pořad v souvislostech


Útěcha skrze Zjevení
Budeme vysílat

Masaryk iritující a fascinující
Masaryk iritující a fascinující
Masaryk iritující a fascinující
Vysílali jsme


Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující

Masaryk iritující a fascinující
Audioarchiv

V druhém pokračování četby knihy Zjevení se zastavíme u tajemné knihy se sedmi pečetěmi, které směl rozlomit pouze Beránek.

Povídání s P. Gorazdem Krušinou O.Praem. o významu vizí v Apokalypse od sv. Jana začneme popisem nebeského trůnu. Jde o zvláštní místo, kde s Bohem přebývají podivné bytosti a starci. Člověku, žijícímu v době vzniku této knihy, muselo být na první poslech jasné, že se toto místo v nebi podobá jeruzalémskému chrámu. Díky tomu bylo snažší porozumět, co jednotlivé symboly znamenají. My si to necháme vysvětlit P. Gorazdem.

Na začátku 5. kapitoly Zjevení čteme, že břed Božím trůnem vznikl velký problém. V pravici toho, který seděl na trůnu, byla kniha se sedmi pečetěmi. Ale nikdo z přítomných ji nebyl hoden otevřít. Našeho vizionáře Jana to až dohnalo k pláči. V tu chvíli se ale objevil lev z pokolení Judova, který jako jediný tu knihu směl otevřít. Ale když se sv. Jan otočil, viděl obětovaného Beránka. V rozohovoru s P. Gorazdem si povíme, co nám tato "proměna" lva v beránka chce říct. Řeč bude i o tom, co nastalo za pohromy, když Ježíš postupně pečetě lámal a proč je dobře, že kniha (navzdory všemu utrpení) nezůstala zavřená.

NyníVážná hudba
Skladba: Koncert pro lesní roh č. 1 D-dur - Allegro; Autor: Haydn Joseph; Dirigent: Moglia Alain; Sóla: Cazalet André - lesní roh; Soubor: Národní komorní orchestr Toulouse
09:15Zrcadlo (TWR)
09:30Vítejte, senioři
10:30Vonička lidových písní
11:00Zprávy Proglasu, počasí
11:05Čtení na pokračování
11:30Písničky před polednem

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony