Útěcha skrze Zjevení – Soud

Útěcha skrze Zjevení – Soud

Pořad v souvislostech


Útěcha skrze Zjevení
Budeme vysílat

Dotýkání světla
Blahoslavenství z hory i roviny
Blahoslavenství z hory i roviny
Vysílali jsme


Blahoslavenství z hory i roviny

Blahoslavenství z hory i roviny

Třikrát s Tomášem Špidlíkem
Audioarchiv

Blížíme se ke konci knihy Zjevení, kde Jan popisuje vize konce světa.

Než Bůh stvoří všechno nové, musí proběhnout soud se zlem. Apokalypsa o něm vypraví hned třikrát po sobě: o Babylonu, který ztratil svou nádheru a stal se pustým, o kupcích a mořeplavcích, kteří hořce naříkají nad hořícím Babylonem, o kameni vrženém s nebe, který Babylon definitivně utopil. A nad zánikem tohoto místa se radovali všichni spravedliví. Radujeme se s nimi, nebo nám bude Babylon, ta veliká nevěstka, chybět?

Proč nám Zjevení sv. Jana tak barvitě popisuje vize konce světa si povíme ve vysílání s P. Gorazdem Krušinou O.Praem.