Útěcha skrze Zjevení – Soud

Útěcha skrze Zjevení – Soud

Pořad v souvislostech


Útěcha skrze Zjevení
Budeme vysílat

Soukromá zjevení
Vychoval mě gangster
Vychoval mě gangster
Vysílali jsme


Přemožen Bohem

Přemožen Bohem

Vychoval mě gangster
Audioarchiv

Blížíme se ke konci knihy Zjevení, kde Jan popisuje vize konce světa.

Než Bůh stvoří všechno nové, musí proběhnout soud se zlem. Apokalypsa o něm vypraví hned třikrát po sobě: o Babylonu, který ztratil svou nádheru a stal se pustým, o kupcích a mořeplavcích, kteří hořce naříkají nad hořícím Babylonem, o kameni vrženém s nebe, který Babylon definitivně utopil. A nad zánikem tohoto místa se radovali všichni spravedliví. Radujeme se s nimi, nebo nám bude Babylon, ta veliká nevěstka, chybět?

Proč nám Zjevení sv. Jana tak barvitě popisuje vize konce světa si povíme ve vysílání s P. Gorazdem Krušinou O.Praem.