Útěcha skrze Zjevení

Pořad v souvislostech


Útěcha skrze Zjevení
Audioarchiv

V postních Dotýkání světla vám nabídneme rozhovory nad tajemstvími poslední knihy Nového zákona – knihy Zjevení. Její poselství totiž zvláštním způsobem přivádí k pokání a radosti z Kristova vítězství nad zlem.

Svatý Jan přijal tato zjevení od Ježíše Krista v době, kdy křesťané mnoho strádali. Pokud nebyli pronásledování pro víru, pak žili zpravidla na okraji společnosti. Mezi prvními adresáty byli zřejmě křesťané sedmi obcí, do kterých putovaly listy z úvodních kapitol Zjevení. Duch Boží v těchto listech křesťany chválí i kritizuje. Věrným zároveň slibuje "nemožné", např. ovoce ze stromu života či právo usednout na Boží trůn.

Knihu Zjevení otevřeme celkem sedmkrát. Její obsah nám přiblíží P. Gorazd Krušina O.Praem. V prvním dílu bude řeč o již zmíněných listech církvím. V dalších pokračováních se zaměříme podrobněji na Janův popis nebe, smysl tajemné knihy se sedmi pečetěmi, které smí rozlomit pouze Beránek, andělské varování skrze polnice, souboje s příšerami a další hrůzy, které mají děsit zlé. Pro věrné je však každé slovo Zjevení pozváním k radosti z Beránkova vítězství.