Evropský parlament: Veřejné slyšení na téma sexuálních a reprodukčních práv

Z Bruselu jsme dostali dopis ve věci zájmu (a odporu k němu) prosadit v otázce sexuálních a reprodukčních práv společnou evropskou legislativu, která by chtěla být maximálně liberální.

V úterý 29. ledna 2008 bude ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Evropského parlamentu  probíhat od 9:30h Veřejné slyšení na téma sexuálních a reprodukčních práv. Očekává se velký nátlak ze strany zájmových skupin prosazujících snadnější přístup k antikoncepci a potratům, přístup k sexuální výchově. Zástupci neziskových organizací hájící právo na život budou mít také početné zastoupení, ale zároveň prosí o podporu z Vaší strany prostřednictvím Vašich modliteb. Děkujeme!

Jana Jamborová
Secretary General, NWFE

New Women for Europe
23, Galerie de la Reine
1000 Brussels, Belgium
Email: jankaklara@seznam.cz
www.newwomenforeurope.org

Proglas se připojí modlitbou Otče náš připojenou v pondělí 28. ledna 2008 k polední modlitbě Anděl Páně.
Čtěte také stránky celoevropské křesťanské aktivity europe4christ.net.