Kanonické právo v životě církve - 20. část

Ve dvacátém dílu vzdělávacího cyklu o církevním právu, který si můžete poslechnout v pondělí 16. února v 16 hodin, se budeme s P. Mgr. Liborem Botkem, ThD. z Katedry církevního práva CMTF UP zabývat problematikou svátosti smíření podruhé a naposled.

Podrobně si probereme zbývající části svaté zpovědi - dobré předsevzetí, vyznání hříchů a dostiučinění. Vysvětlíme, proč je prospěšné přistupovat ke svátosti smíření často a pravidelně. Objasníme si pojem "generální absoluce".

Repríza pořadu se bude vysílat v neděli 22. února v 10.30 hod.

Případné dotazy posílejte na:  hedvika@proglas.cz