Kanonické právo v životě církve - 23. část

Ve dvacátém třetím dílu vzdělávacího cyklu o církevním právu, který si můžete naladit v pondělí 9. března v 16 hodin, budeme s P. Mgr. Liborem Botkem, ThD. z Katedry církevního práva CMTF UP pokračovat v problematice svátosti manželství.

Pohovoříme o přípravě na manželství, o manželském slibu a důležitosti pastorační péče. Vysvětlíme si první čtyři ze dvanácti překážek k uzavření manželství a zmíníme se o tom, k čemu sloužily takzvané "ohlášky".

Pořad opakujeme v neděli 15. března v 10.30 hod.

Případné dotazy a připomínky zasílejte na:  hedvika@proglas.cz

Zodpovězeny budou v závěrečných dílech vzdělávacího cyklu.

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Smyčcový kvartet C dur, opus 76, číslo 3  "Císařský"  Hob. III.77 - Finale Presto; Autor: Haydn Joseph; Soubor: Pražákovo kvarteto
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Všimli jsme si
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony