Kanonické právo v životě církve - 30. část

Duchovní vzdělávací pořad o církevním právu pomalu spěje ke svému závěru. V pondělí 27. dubna od 16.00 hodin můžete poslouchat "jubilejní" třicáté pokračování, ve kterém s viceoficiálem interdiecézního soudu v Olomouci P. Mgr. Liborem Botkem, Th.D. dokončíme řeč o posvátných dobách a pohovoříme o přísaze a slibu.

Podrobně si rozebereme dny pokání, zmíníme se o závaznosti velkopátečního půstu. Ujasníme si kdo může učinit slib, vysvětlíme druh a závaznost jednotlivých slibů. Pojednáme o závažnosti přísahy.

Opakování pořadu naladíte v neděli 3. května v 10.30 hod.

Připomínky a dotazy lze zasílat na:  hedvika@proglas.cz