Kanonické právo v životě církve - 33. část

15. května 2009 Nábo, Kanonické právo Autor: Antonín Žolnerčík
V pondělí 18. května od 16.00 hod. budeme ve třicátém třetím pokračování vzdělávacího cyklu o církevním právu hovořit s autorem pořadu, P. Mgr. Liborem Botkem, Th.D., o struktuře církve.

Vysvětlíme si význam církevní hierarchie, pohovoříme o dvojím subjektu moci v církvi. Dozvíme se o důležitosti konání koncilů a biskupských synodů. Objasníme funkce římských kongregací a kurie. Podrobně rozebereme význam diecézí, vikariátů, děkanátů a farností. Na závěr bude řeč o ekonomických a pastoračních radách, o personálních farnostech a rektorech kostelů.

Opakování pořadu zachytíte v neděli 24. května od 10.30 hod.

Jan Novotný
Moderuje: Jan Novotný
NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta op. 1 č. 10 g-moll pro housle a varhany (1722) - Andante; Autor: Händel Georg Friedrich; Sóla: Hůla Pavel - housle, Pokorná Jiřina - varhany
23.50Duchovní slovo
23.58Simeonovo kantikum
00.00Hymna a chorál Svatý...
00.05Kafemlýnek
01.00Komorní hudba
02.00Studio Vojtěch

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony