Liturgie svátostí – Svátost svěcení

Liturgie svátostí – Svátost svěcení
20. května 2011 Nábo Autor: Marek Chvátal

Církev dnes uděluje svátost svěcení ve třech stupních: jáhenské, kněžské, biskupské. Je to svátost, která podobně jako křest, zanechává nesmazatelné znamení. O její liturgické stránce hovoříme na Proglasu s prof. P. Františkem Kunetkou v pondělí 23. května 2011 v 16.00 hodin.

Vedle svátostného svěcení používáme tento termín také např. u svěcení kostelů, oltářů, liturgických předmětů, růženců apod. Latina rozlišuje mezi několika druhy svěcení. V případě kostela se jedná o tzv. dedikatio, u liturgických předmětu jde o benedikatio a u svátosti svěcení hovoříme o ordinatio. Zcela odlišným svěcením je ještě consecratio, které se pojí s proměňováním chleba a vína v tělo a krev Krista.

Jáhnové, kněží i biskupové jsou tedy ordinováni do určitého úřadu v církvi. Odpovídají jim odlišné pravomoci a povinnosti z hlediska liturgie i církevní správy. V tomto pořadu se zaměříme také na specifika obřadu svěcení: proč světí pouze biskup, co symbolizuje vkládání rukou při svěcení, co slibuje svěcenec biskupovi při obřadu apod.

Reprízy vysíláme ve čtvrtek 26. května 2011 v 00.05 a v neděli 29. května 2011 v 10.30.