Modlitba za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině

Modlitba
14. března 2022 Nábo Autor: P. Martin Holík

V době války přidáváme v polední modlitbě velmi často modlitbu za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině, Evropě i světu. Lze připojit i patrony této těžce zkoušené země. Chtete-li se k nám připojit, čtěte ji nebo vytiskněte.

Modleme se za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině, Evropě a světu

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. 
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
* Prosíme tě, ať ruské vedení upustí od falešné touhy rozšiřovat svou říši. 
* Prosíme Tě za mírové řešení situace, ohrožující nejen Ukrajinu a Evropu, ale celý svět. 
* Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu ke spravedlivým řešením.
* Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky: Obejmi je ve své něžné náruči.
* Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
------------------------------------------------
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,… 
Svatý Ondřeji a další patroni Ukrajiny,…
Svatí Cyrile a Metoději, spolupatroni Evropy,… 
Svatý Václave, patrone míru,…
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

                                                                   Amen.