Přenosy bohoslužeb

6. března 2007 Nábo Autor: Zdeněk Drštka

Radio Proglas přenáší v neděli i ve všedních dnech bohoslužby z různých míst Čech a Moravy. Zde najdete obecný přehled, kdy odkud přenosy realizujeme.

Kdy a odkud přenášíme bohoslužby

 

V úterý (až na výjimky) přenášíme bohoslužbu v 18 hodin přímo z Radia Proglas, z jednoho z našich studií. Slouží ji ředitel Proglasu, otec Martin Holík. Při těchto úterních mších pamatujeme na jednotlivé skupiny posluchačů – první úterý v měsíci je mše sloužena za zemřelé posluchače, přátele Proglasu, druhé úterý za nemocné a o třetím úterku pamatujeme vůbec na všechny posluchače.
V tomto akademickém neboli školním roce přicházejí do našeho rádia jednou měsíčně studenti brněnských vysokých škol. Vždy čtvrté úterý v měsíci patří mše sv. v 18 hodin právě jim; slouží ji brněnský studentský kaplan, jezuita P. Josef Stuchlý.
Posluchače z Brna a blízkého okolí zveme přímo k účasti na mši v našem studiu. Mohou-li a chtějí-li, rádi je u nás přivítáme; čekáme je v úterý nejpozději v 17.40.
V dalších dnech přenášíme bohoslužby z různých kostelů na různých místech Čech a Moravy. Samozřejmě nejblíže je nám brněnský kostel sv. Augustina, odkud vysíláme mši sv. každý čtvrtek a také první pátek v měsíci, rovněž v 18 hodin. Sv. Augustinu také patří jedna z nedělních bohoslužeb měsíčně, a to v 9 hodin. Mše sv. zde slouží P. Pavel Šenkyřík.
Ostatní pátky patří kostelu sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané a tamnímu faráři, P. Janu Machovi. I z Kostelce přenášíme jednou měsíčně nedělní mši sv., a to po prvním pátku v měsíci v 9 hodin.
Kostelec na Hané leží v olomoucké arcidiecézi, která vydala a používá rozšířený kancionál. Může se proto stát, že při přenosu z Kostelce uslyšíte píseň, kterou marně hledáte v kancionálech jiných diecézí. Berte to, prosím, jako příležitost naučit se něco nového.
Jednou z nejživějších brněnských farností je Sv. Tomáš. Z tohoto kostela přenášíme nedělní mše sv. vždy čtvrtou neděli v měsíci, také v 9 hodin. Střídají se zde P. Petr Vrbacký a P. Josef Rybecký. Sv. Tomáše jsme také několikrát využili o loňských Vánocích.
V minulém roce jsme se rozhodli zahájit také přenosy z Čech. Naše volba padla na baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami. Toto krásné a významné poutní místo prošlo rekonstrukcí, přenosy tudíž po několik měsíců nebyly možné. Spojení se nám naštěstí podařilo obnovit, letos poprvé vysíláme mši sv. ze Svaté Hory v neděli 18. března v 9 hodin. Do budoucna počítáme s pravidelnými přenosy na třetí neděli v měsíci. Na Svaté Hoře se také sejdeme se svými přáteli a posluchači na tradiční pouti Radia Proglas v neděli 20. května.
V průběhu roku se snažíme zařazovat i mimořádné přenosy z jiných míst. Někdy využíváme spolupráce s televizí NOE, jako např. loni na 4. adventní neděli nebo při přenosech mší Svatého otce na jeho apoštolských cestách. Vlastními silami jsme také o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje realizovali přenos řeckokatolické liturgie z velehradské baziliky. Při příležitosti Roku brněnské diecéze plánujeme přenos poutní mše sv. z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla.