Roráty ve vysílání Radia Proglas

Roráty ve vysílání Radia Proglas
11. prosince 2008 Nábo, Advent Autor: Helena Hájková

"Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele..."
Zveme Vás na rorátní mši svatou na Radiu Proglas. Přímý přenos ranní bohoslužby naladíte v našem vysílání v pondělí 15. prosince v 6.25. Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle biblických textů, převážně prorockých.

ADVENTNÍ PÍSNĚ - RORÁTY

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie:

"Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...).

Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.

Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.

Mnoho dalšího o adventu najdete zde.