Svatý Kopeček

Svatý Kopeček

21. května 1995 povýšil papež Jan Pavel II. při své návštěvě Svatého Kopečka chrám Navštívení Panny Marie na baziliku minor. Právě ve výroční den návštěvy Svatého otce na Svatém Kopečku vám nabídne rozhovor o tomto poutním místě s P. Gustavem Riedlem, který zde dlouhá léta působil a nyní zde tráví zasloužený odpočinek.

bazilika na Svatém Kopečku„K pastvě Kristova stáda v Moravě, naše místo jest nejzpůsobilejší, od královského města Holomouce přes rovné  pole kratičká míle, nad dvěma vesnicemi pod kopcem ze dvouch stran ležícími, Samotišky a Droždínem, na gruntech kláštěra Hradiště; od kterýchžto les veselý z obou stran vzhůru v kopec leží, dubovým, březovým dřívím, ano i listným z husta promíšený, zem skalnatá a vonnými rozličnými bylinami ozdobená, vody a kamení dostatek ukazující a k stavení poskytující. Na kterémžto svatém místě, častokráte jednoho dne mnoho tisíc ovčiček Kristových Chlebem andělským – pokrmem duše občerstveno bývá.“

Tato slova můžeme číst ve starém tisku z roku 1680 Hystorye Swaté Hory Premonstrátské. Řeč je o místě, na kterém byla v 17. století  postavena malá kaplička, z níž později vyrostl nádherný chrám Navštívení Panny Marie. Řeč je o Svatém Kopečku.

Právě před 13 lety – 21. května roku 1995 – toto poutní místo navštívil Svatý otec Jan Pavel II., korunoval milostný obraz Panny Marie a povýšil chrám na baziliku minor.

Původ a krásu mariánského poutního místa na Svatém Kopečku přiblíží povídání s P. Gustavem Riedlem ve středu 21. května ve 22 hodin.