Myšlenky na den k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

Myšlenky na den k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů
18. ledna 2021 Kukadlo Autor: Hanka Svanovská

Myšlenky na den pro následující týden jsou věnovány tématu "jednota křesťanů" a "ekumenismus". Poslouchejte každý den v 5.27, v 11.57 a v 17.55.

V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů jsme oslovili převážně spolusestry a spolubratry z řad členů protestanstkých církví. Těšit se tak můžete na zamyšlení husitské farářky Sandry Silné, biblistu a překladatele Alexandra Sashu Fleka, pastora Křesťanských společenství v Plzni Karla Řežábka, místopředsedu Ekumenické rady církví Petra Rause a religionistu, teologa a kazatele Církve bratrské Pavla Hoška.