Noční linka: 75 let od konce 2. světové války

Noční linka: 75 let od konce 2. světové války

Pořad v souvislostech


Před 75 lety skončila 2. světová válka
Budeme vysílat

Noční linka
Noční linka
Noční linka
Vysílali jsme

Co si odnášíme z Tolkienova Pána prstenů?
Naši předkové
Odpočinek
Audioarchiv
4. května 2020 Noční linka Autor: Hanka Svanovská

Na letošní půlkulaté výročí od konce nejkrvavějšího válečného konfliktu v dějinách vzpomeneme v pořadu Noční linka dnes, tedy 4. května od 22.45.

V prvním květnovém týdnu si připomínáme ukončení válečného konfliktu, který natrvalo změnil nejen dějiny naší země, ale i Evropy, potažmo celého světa. Způsob osvobození Čech a Moravy, na kterém se podílely jak sovětská, tak americká armáda, ovšem ovlivnil politické směřování na dlouhá léta dopředu a zanechal na našem historickém povědomí mnohé šrámy a trhliny. Poválečný příklon ke komunistické straně, stejně jako surové vyhnání německé menšiny z našeho území nemohlo neovlivnit životy nás všech - vlastně až do dnešních dnů. Jakým způsobem se tyto události, ale taky změny ve společenském uspořádání těsně po 2. světové válce zapsaly do života Vašich rodin, Vašich předků nebo dokonce Vás osobně? Jaké poučení bychom si měli jako křesťané odnést z příčin a důsledků tohoto konfliktu? Zatěžují traumata 2. světové války nějakým způsobem současnou českou demokracii? Na Vaše telefonáty, e-maily a SMS zprávy se těší redaktorka Hana Svanovská.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony