Noční linka: A Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré...

Noční linka:

Pořad v souvislostech


"A Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré..."
Budeme vysílat

Noční linka
Noční linka
Noční linka
Vysílali jsme

Co si odnášíme z Tolkienova Pána prstenů?
Naši předkové
Odpočinek
Audioarchiv
21. prosince 2020 Noční linka Autor: Hanka Svanovská

Kontaktním pořadem Noční linka, který se zaměří na prožívání adventu a nadcházejících Vánoc v této zvláštní době, provází redaktorka Hana Svanovská. Poslouchejte v pondělí 21. prosince 2020 o půl jedenácté večer.

"A Bůh viděl, že všechno co učinil, je velmi dobré..."To je Boží komentář ze starozákonní  1. knihy Mojžíšovy, knihy Genesis, k jeho stvořitelskému dílu. Jsme schopni vidět v naší každodenní mnoha omezeními spoutané současnosti události, které svědčí o Boží lásce a dobrotě? Nezapomněli jsme my křesťané na to, že máme být "solí země", nikoli těmi, kdo pořád mluví o hříchu a zkaženosti současného světa? Uvědomujeme si, že Ježíšův příchod je veskrze radostnou událostí, která chce poukazovat na to dobré a vznešené v nás, nikoli na to scestné a špatné? Pojďme se společně zamyslet nad tím, na co se těšíme o nadcházejících svátcích Narození Páně - a jak nám k tomu může paradoxně (a pozor, křesťanství je paradox!) přispět i situace, kdy do kostelů nemůžeme a společenské kontakty budeme muset omezit...? Těšíme se na Vaše telefonáty, e-maily a SMS zprávy, v nichž se navzájem podělíme o své letošní nadcházející Vánoce i o prožitky doby adventní.