Noční linka: Češi a Němci

Noční linka: Češi a Němci

Pořad v souvislostech


Češi a Němci
Budeme vysílat

Noční linka
Noční linka
Noční linka
Vysílali jsme

Co si odnášíme z Tolkienova Pána prstenů?
Naši předkové
Odpočinek
Audioarchiv
8. června 2020 Noční linka Autor: Hanka Svanovská

Kontaktním pořadem, který se zaměří na naše vztahy s nejbližšími zeměpisnými sousedy, provází redaktorka Hana Svanovská. Poslouchejte v pondělí 8. června od půl jedenácté večer.

Češi a Němci – to je námět nejen pro divadelní hry z 19. století, ale ještě před pětadvaceti lety to bylo velké téma naší politické scény. Dnes žijeme ve světě a v situaci, kdy jsme na naše německé sousedy navázáni jak ekonomicky, tak kulturně daleko víc, než jsme si asi po r. 1990 představovali. Přesto můžeme občas nabýt dojmu, že některé předsudky, klišé a vzájemná zranění mezi oběma národy přetrvávají.

Jak vy sami prožíváte vztahy k německým sousedům a spoluobčanům dnes? Vyrovnali jsme se už se všemi stigmaty německé okupace? Co mají česká a německá národní povaha společného a v čem jsou naopak rozdílné? Jak vnímáme naše početnější sousedy, s nimiž je provázána (nejen) naše ekonomika? Jakým způsobem přispíváme my křesťané k tomu, aby se naše vzájemná zranění z minulosti postupně uzdravovala?

Zapojit se do vysílání můžete na tel. čísle 543217242,  formou SMS zprávy na číslo 775132132 anebo zasláním e-mailu na adresu zive@proglas.cz.