Noční linka: Cesta do Emauz

Noční linka: Cesta do Emauz

Pořad v souvislostech


Cesta do Emauz
Budeme vysílat

Proč si stále připomínat tragédii holocaustu?
Je křest dostačující ke spasení?
Vysílali jsme

Ekumenická setkávání
Dávat a dostávat
Co čekáme od Vánoc?
Audioarchiv
13. dubna 2017 Noční linka Autor: Hanka Svanovská

Co pro nás, křesťany, znamená setkání učedníků s Ježíšem na cestě do Emauz? Tomuto tématu se věnuje kontaktní pořad Noční linka v pondělí Velikonočního oktávu od 22.30. Na společné sdílení prostřednictvím Vašich telefonátů a SMS zpráv se těší redaktorka Hana Svanovská.

 

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty,a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?“ Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ On se jich zeptal: „A co to bylo?“ Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo.                                                                       (Lk 24, 13-21)

 

 

Velikonoční triduum je charakteristické hlubokým napětím mezi ukřižováním a vzkříšením, mezi životem a smrtí. Podobně bývá cesta učedníků do Emauz charakterizována jako cesta z hlubokého pozemského smutku k zakoušení přislíbené nebeské radosti. Která z cest ve Vašem životě pro vás znamenala něco podobného jako toto putování? Kdy se k Vám Ježíš přidal a vy jste si ho nejprve nevšimli, protože jste Ho nepoznali, abyste nakonec zjistili, že se ho můžete nejprve s bázní a chvěním, ale posléze stále pevněji držet? A jak vlastně prožíváte Vaši osobní radost ze vzkříšení?

NyníKomorní hudba
Skladba: Dueto F dur pro violu a violoncello - Andante; Autor: Rolla Alessandro; Sóla: Besa Alexander - viola, Mosca Marco - violoncello
02:00Zrcadlo týdne
02:15Komentář týdne
02:25Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:43Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony